top of page

ØKONOMI

At rejse på langtur som gast er hverken en charterferie eller en pakkerejse. Det er et fællesskab som deler udgifterne forbundet med drift af båd og udstyr. Man bidrager med sin del ved at betale et gastebidrag pr. dag. 

Det er vigtigt at du ikke laver et stramt budget, hvis du skal afsted. Dit budget skal kunne bære evt. ændringer i på/afmønstringssteder, evt. sejladsændringer samt udgifter forbundet dermed. Det er dog sjældent at på/afmønstringssteder ændres. Derudover kommer der altid uforudsete udgifter når man rejser på eventyr.

 

Vi har gjort økonomien simpel og overskuelig. Det er nemt som gast at få et overblik over sit evt. budget og man kan finde et eksempelvis budget i vores FAQ's 

Gastebidrag:

Gastebidraget dækker brug af alt udstyr på bådene. Det betyder bla. at fundyk i forbindelse med dykning er inklusiv i gastebidraget og det er i den grad en fordel for dykkere, som kan dykke alle de dyk de vil under opholdet. Det samme gælder brug af andet udstyr på bådene, hvilket omfatter kajakker, SUP boards, fiskeudstyr og hvad der ellers måtte være af udstyr/legetøj på bådene. Du kan læse under aktiviteter hvilket udstyr der er på de forskellige både.

Gastebidraget pr. kalenderdag er følgende:

 • WOW: 350 kr.

 • ANACONDA: 400 kr. 

 • ORBIT: 400 kr.​​

 • SIRIUS: 350 kr. (dykkeruddannelse efter aftale med dykkerinstruktør på ATLAS).

 • LUNA: 400 kr.

 • ATLAS: 500 kr.

Gastebidraget skal ganges med antallet af kalenderdage på et givent togt. Gastebidraget anvendes til drift af båd og udstyr og er blandt andet med til at dække omkostninger til reparationer, vedligeholdelse, sikkerhed, forsikring, indkøb af nyt materiel m.m. ​​

WeCare bidrag: 

WeCare bidrag er på 500 kr. pr. gast. Det bruges til at støtte op om lokale projekter eller til selv at gennemføre projekter til gavn for de lokale, naturen og/eller miljøet. Ved afbud eller manglende fremmøde på påmønstringsdagen tilbagebetales We Care bidrag ikke.

Generelt:

 • Du er først sikret en plads på båden, når depositum på kr. 5.000,- er registreret på bådens konto, WeCare bidrag på kr. 500,- er registreret på WeCare kontoen samt du er tilmeldt enten gastekursus - Kystnær sejlads eller gastekursus - Oceansejlads gennem mocean.dk.

 • Hvis du, som gast melder fra på et togt, refunderes depositum ikke. Evt. betalt gastebidrag returneres kun såfremt pladsen bliver afsat til anden side.

 • Gastebidrag minus depositum skal være registreret på bådens konto senest 3 måneder før påmønstring.

 • Hvis du, som gast, bliver forhindret i at møde op på påmønstringsdagen, så returneres gastebidrag ikke. Det er udelukkende en sag mellem gast og forsikringsselskab.

 • Hvis du som gast vælger at afmønstre før tid, tilbagebetales gastebidrag kun, såfremt det lykkes at finde en anden egnet gast i den resterende periode (det skal du ikke regne med kan lade sig gøre).

 • Hvis kaptajnen beder en gast om at afmønstre før tid, tilbagebetales gastebidrag fra den dag, du afmønstrer, til togtet slutter. Hvis afmønstringen bunder i at gasten har givet urigtige informationer i forbindelse med ansøgningen eller udviser adfærd som uforeneligt med et videre ophold på båden, så gives der ingen kompensation.

Dykkeruddannelse:
​Ønsker du at gennemføre dykkeruddannelse ombord på båden, så kan du læse om det her:

Fællesudgifter:
Omfatter bla. mad, vand, brændstof, havnepenge, evt. afgifter eller tilladelser der måtte være påbudt i et givent område. Denne udgift er altså variabel og afhænger af det område man sejler i. Generelt set er Filippinerne billigere end Fransk Polynesien. Vores erfaring siger at niveauet som regel ligger mellem 60-80 kr. pr. person pr. dag i Asien. I Fransk Polynesien er niveauet normalt mellem 100-130 kr. pr. person pr. dag.

Der skiftes til at lægge ud for fællesudgifter, økonomiministeren fører regnskab via en "WeShare app" og der afregnes internt inden man afmønstrer båden.

 

Individuelle behov som spiritus, øl, slik, sodavand og lignende købes for egen regning. ​

Generelt:

Projektet kan ikke økonomisk stilles til ansvar for evt. ændringer af på/afmønstringssteder, ændrede sejladsplaner eller togter som ikke kan gennemføres pga. krigshandlinger, naturkatastrofer, pandemier, pludselig opståede restriktioner og lignende. Det vil bla. sige at hvis eksempelvis coronarestriktioner ude i verden betyder at du ikke kan komme ned til båden, så returneres gastebidraget ikke, så sørg for at have styr på forsikring eller at du er afklaret med det.

bottom of page