top of page

ØKONOMI

Vi har gjort økonomien så simpel og overskuelig som muligt, så du nemt kan lave et budget over dit eventyr. Du kan også se et eksempelvis budget under vores FAQ.

Gastebidrag:

Gastebidraget anvendes til drift af båd og udstyr og er blandt andet med til at dække omkostninger til reparationer, vedligeholdelse, sikkerhed, forsikring, indkøb af nyt materiel m.m. ​​Gastebidraget dækker også brug af alt udstyr på bådene. Det betyder bla. at alle fundyk i forbindelse med dykning er inkluderet i gastebidraget og det er i den grad en fordel idet fundyk ofte er noget man skal betale  mellem 150-300 kr. for pr. stk. hos andre projekter. 

Gastebidraget pr. kalenderdag er fastlagt på baggrund af de udgifter der er ved driften af den enkelte båd:

​​

 • ANACONDA: 300 kr. 

 • WOW: 300 kr.

 • SIRIUS: 300 kr. 

 • ORBIT: 350 kr.​​

 • LUNA: 350 kr.

 • ATLAS: 450 kr.

Fællesudgifter:
Fællesudgifter omfatter bla. mad, vand, brændstof, gas, havnepenge, evt. afgifter eller tilladelser der måtte være påbudt i et givent område. Fællesudgifter har ikke noget med gastebidraget at gøre og holdes adskilt fra gastebidraget, så det er gennemskueligt.

​​Fællesudgifter er en variabel udgift og afhænger af det område man sejler i og hvilken grad af luksus fællesskabet på det givne togt ønsker. Erfaringsmæssigt er beløbet pr. dag pr. person ca:

- Filippinerne: Ca. 80-100 kr.

- Fiji: Ca. 100-120 kr.

- Fra Fiji over Stillehavet mod Filippinerne: Ca. 120-140 kr.

- Fransk Polynesien: 160-180 kr.

 

Fællesudgifter deles ligeligt mellem ALLE ombord på båden (ikke kun gaster). Man skiftes til at lægge ud for fællesudgifter og der føres regnskab via "WeShare app" og der afregnes internt inden man afmønstrer båden. Det er simpelt og det virker.

 

Individuelle behov som spiritus, øl, slik, sodavand og lignende købes for egen regning. ​

Dykkeruddannelse:

Koordineres og afregnes direkte med dykkerinstruktøren, det er båden ikke inde over. Du kan læse mere her dykkeruddannelse

Generelt:

 • Du er sikret en plads på båden, når depositum på kr. 5.000,- er registreret på bådens konto.

 • Hvis du, som gast melder fra på et togt, refunderes depositum ikke. Evt. betalt gastebidrag returneres kun såfremt pladsen bliver afsat til anden side.

 • Gastebidrag minus depositum skal være registreret på bådens konto senest 3 måneder før påmønstring.

 • Hvis du, som gast, bliver forhindret i at møde op på påmønstringsdagen, så returneres gastebidrag ikke. Det er udelukkende en sag mellem gast og forsikringsselskab.

 • Hvis du som gast vælger at afmønstre før tid, tilbagebetales gastebidrag kun, såfremt det lykkes at finde en anden egnet gast i den resterende periode.

 • Hvis kaptajnen beder en gast om at afmønstre før tid, tilbagebetales gastebidrag fra den dag, du afmønstrer, til togtet slutter. Hvis afmønstringen bunder i at gasten har givet urigtige informationer i forbindelse med ansøgningen eller udviser adfærd som er uforeneligt med et videre ophold på båden, så gives der ingen kompensation.​

 • Projektet kan ikke økonomisk stilles til ansvar for evt. ændringer af på/afmønstringssteder, ændrede sejladsplaner eller togter som ikke kan gennemføres pga. krigshandlinger, naturkatastrofer, pandemier, pludselig opståede udefrakommende restriktioner og lignende. 

bottom of page