top of page

LANGTURSSEJLADS

Der er dukket flere kreative måder at sejle langtur på de sidste par år og det er forvirrende for alle parter.
 
Vi har sejlet langturssejlads med gaster siden 2001 og vi vil gerne, med syvtommersøm, slå fast at begrebet gast IKKE eksisterer på en virksomhedsdrevet båd - der er man kunde, som i en hvilken som helst anden forretning og så hedder det chartersejlads. 
 
Det er ulovligt at sejle chartersejlads på en båd i stort set alle lande man besøger med mindre man har en særlig erhvervsgodkendelse i de lande man besøger og det er der INGEN almindelige danske både som har eller får.
 
Du skal gøre op med dig selv om du vil være ombord på en båd som driver ulovlig chartersejlads i et fremmed land og at du dermed medvirker til at bryde lokal lovgivning og dermed risikerer at blive blandet ind i en evt. beslaglæggelse af båd, store bøder, udvisning af landet samt potentielt en efterfølgende retsag. 

En gast er et begreb for en person som aktivt indgår som en del af den samlede besætning på en privatejet båd og båden sejler efter de retningslinier Søfartsstyrelsen har dikteret for fritidssejlads.

At være gast er hverken en charterferie eller en pakkerejse købt gennem et rejsebureau. En gast er en del af et fællesskab på en privatejet båd og man bidrager til udgifterne forbundet med drift af båd og udstyr. Man bidrager med sin del ved at betale et gastebidrag pr. dag.

Udgifter til mad og andre daglige fællesudgifter har ikke noget med gastebidraget at gøre og skal holdes adskilt fra gastebidraget, så det er gennemskueligt. Fællesudgifter deles ligeligt mellem ALLE ombord på båden (ikke kun gaster) og der afregnes inden afmønstring. ​​

Som gast er man selv ansvarlig for transport til/fra båden samt for at tegne en sygdom og hjemrejseforsikring. 

Vi anbefaler at du finder et privatejet projekt med en offentlig, gennemskuelig og simpel økonomisk oversigt så du kan lægge et retvisende budget for dit eventyr.

bottom of page