top of page

PRAKTISK OMBORD

Rundvisning + intro 

Når du kommer ombord, vil du få tildelt en køje og så vil der være en rundvisning og gennemgang af båden samt intro til hvordan det hele fungerer. 

 

Ministerposter

Velankommet vil/kan der blive uddelt følgende ministerposter blandt gasterne:

 

  • Matrix (skemaer) 

  • Økonomi (fællesregnskab)

  • Proviantering (indkøb)

  • Miljø (clean-ups mv.)

  • Dinghy ("kørekort" til gummibåden)

  • Fiskeri (udstyr og plan)

  • Pedel (fixer)

 

Disse personer har ansvaret for nogle specifikke områder og opgaver i løbet af togtet. De øvrige hjælper til hvor der er behov for det. 

 

Begrænsede ressourcer

Vand, elektricitet, gas, proviant og brændstof er ressourcer som vi til enhver tid skal have ombord og som vi derfor skal være ekstra opmærksomme på hvordan vi bruger og i hvilke mængder. Det er vigtigt altid at have i baghovedet. 

 

Madlavning, bagning & rengøring

Disse opgaver går på skift mellem gasterne og kører efter en fast rotationsplan. Typisk vil man have en "maddag", hvor man er ansvarlig for at lave aftensmad og dagen efter frokost. Morgenmad sørger folk selv for. 

God hygiejne er vigtigt ombord på en langtursbåd. Der er faste rengøringsrutiner samt ekstra rengøring, når vi kommer frem til en ankerpladser efter sejlads, ligesom at der i forbindelse med afmønstringsprocedurerne, er en ekstra grundig hovedrengøring.  

Sejlads

Når vi sejler har alle skiftevis rorvagter. Det betyder at man har ansvaret for at styre båden og holde øje med vind og vejr. Du vil blive introduceret til det hele og det forventes ikke at du har erfaring med sejlads i forvejen. 

 

Der er stor forskel på hvor meget sejlads der er på de forskellige togter. Nogle har lange sejlstræk, andre blot dagssejladser og enkelte har oceankryds. Skal båden et længere stræk sejles der også om natten. 

 

Forholdene under sejladsen kan variere utroligt meget på grund af vejr, bølger og lokale forhold. Man kan ikke forvente, at korte sejlstræk har roligere forhold end de lange stræk. Nogle gange er det faktisk omvendt. Så du må forberede dig på at kunne møde alt lige fra hårdt vejr med regn, vind og bølger til rolige dage med blikstille, sol og hygge. 

Vedligeholdelse

Under sejlads er man meget afhængig af bådens tilstand og bådens udstyr. Vi gør os umage for at sørge for at båden er i så god stand som muligt, men uanset hvor pertentlig man er, så går ting i stykker - sådan er det bare. Det kan vende op og ned på både sejlplan og den overordnede plan. Det skal man være indforstået med. 
 

Vi har løbende vedligeholdelsesperioder hvert år og satser på at lave det meste i de perioder, men vi kan ikke undgå, at skulle reparere/vedligeholde undervejs. Man skal være indforstået med at man kan risikere at skulle bruge 2-3 uger på et værft eller hvis der er noget, som går i stykker og som bare skal laves inden man kan komme videre. Til søs repareres og vedligeholdes kun i nødvendigt omfang. Du skal som udgangspunkt forvente ca. 2-4 "arbejdsdage" pr. måned i gennemsnit. 

Maddag

Maddag

Afspil video