top of page

PRAKTISK OMBORD

Rundvisning + intro 

Når du kommer ombord, vil du få tildelt en køje og så vil der være en generel briefing, rundvisning og gennemgang af båden samt intro til hvordan de forskellige systemer fungerer. Der vil også være en sikkerhedsbriefing, så du er klar over hvad der er af sikkerhedsudstyr, hvor det er placeret og hvordan det betjenes.

 

Ministerposter

Velankommet vil/kan der blive uddelt følgende ministerposter blandt gasterne:

 

  • Matrix (skemaer) 

  • Økonomi (fællesregnskab)

  • Proviantering (indkøb)

  • WeCare (clean-ups mv.)

  • Dinghy ("kørekort" til gummibåden)

  • Pedel (fixer)

  • SOME (opdatering af sociale medier)

 

Disse personer har ansvaret for nogle specifikke områder og opgaver i løbet af togtet. De øvrige hjælper til hvor der er behov for det. 

 

Begrænsede ressourcer

Vand, elektricitet, gas, proviant og brændstof er ressourcer som vi til enhver tid skal have ombord og som vi derfor skal være ekstra opmærksomme på hvordan vi bruger og i hvilke mængder. Det er vigtigt at have i baghovedet. 

 

Madlavning, bagning & rengøring

Disse opgaver går på skift mellem gasterne og kører efter en fast rotationsplan. Typisk vil man have en "maddag", hvor man er ansvarlig for at lave aftensmad og dagen efter frokost. Morgenmad sørger folk selv for. 

God hygiejne er vigtigt ombord på en langtursbåd. Der er faste rengøringsrutiner samt ekstra rengøring, når vi kommer frem til en ankerplads efter en sejlads. Der er i forbindelse med afmønstringsprocessen en ekstra grundig hovedrengøring.  

Maddag

Maddag

Afspil video
Bagedag

Bagedag

Afspil video

Sejlads
Når vi sejler har alle skiftevis rorvagter. Det betyder at man har ansvaret for at styre båden og holde øje med vind og vejr. Du vil blive introduceret til det hele og vil altid dele rorvagt med en anden. Der er altid en erfaren sejler på vagt. 
 
Der er stor forskel på hvor meget sejlads der er på de forskellige togter. På nogle togter er der kun dagsejladser, nogle togter har natsejladser og nogle togter har længere oceansejladser af flere dages varighed hvor der sejles 24/7. 
 
Forholdene under sejladsen kan variere utroligt meget på grund af vejr, bølger og lokale forhold. Man kan ikke forvente, at korte sejladser har roligere forhold end lange sejladser. Nogle gange kan det faktisk være omvendt. Så du må forberede dig på at kunne møde alt lige fra hårdt vejr med regn, vind, bølger og søsyge til rolige dage med blikstille vand, høj sol og hygge på dækket. Vi sejler kun under gode vejr og lokale forhold.

Vedligeholdelse
Under sejlads er man meget afhængig af bådens tilstand og bådens udstyr. Vi gør os umage for at sørge for at båden er i så god stand som muligt, men uanset hvor pertentlig man er, så går ting i stykker - sådan er det bare. Det kan vende op og ned på både sejlplan og den overordnede plan for togtet. Det skal man være indforstået med. 
 
Vi har løbende vedligeholdelsesperioder hvert år og satser på at lave det meste i de perioder, men vi kan ikke undgå, at skulle reparere/vedligeholde indimellem. Man skal være indforstået med at man kan risikere at skulle bruge tid på et værft eller hvis der er noget, som går i stykker og som bare skal laves inden man kan komme videre. Til søs repareres og vedligeholdes kun i nødvendigt omfang. Du skal, som udgangspunkt, forvente ca. 2-3 arbejdsdage pr. måned.
 
Rusmidler
Alle former for narkotika og andre euforiserende stoffer er forbudt under opholdet - dette gælder også i land. Indtagelse eller opbevaring medfører øjeblikkelig afmønstring uden kompensation.
 
Alkohol drikkes ikke under sejlads, men når vi ligger for anker, får vi jævnligt en "sundowner".
 
Rygepolitik
Hensynsfuld rygning ombord er tilladt - sted anvises af kaptajnen. Rygning indendørs/under dæk er ikke tilladt.
 

bottom of page