HELHEDSOPLEVELSEN

At rejse på langtur er et eventyr, en helhedsoplevelse. Det er vigtigt, at man som gast sætter sig ind i hvad det omfatter og at man er indstillet på at eventyret og helhedsoplevelsen også omfatter sure pligter, trælse dage og at man indimellem skal grave dybt efter overskud.

Et eventyr - helhedsoplevelsen - er en kontrastfuld oplevelse, hvor personlig udvikling og fællesskabet er i højsædet. Det er afgørende at gaster ikke opfatter det at være gast, som et produkt eller en pakkerejse man har købt. Det er et unikt fællesskab, man aktivt tager del i.
 
Helhedsoplevelsen er en blanding af helt fantastiske natur og kultur oplevelser, glæder og udfordringer ved at bidrage/indgå i et langtursprojekt, med fokus på fællesskabet. Man må acceptere at fællesskabet både kan være en begrænsning på nogle områder, såvel som det mest givende ved hele oplevelsen. Man kommer formentlig også til at blive træt af nogle af de andre i fællesskabet, det er helt naturligt. 
 
Der kommer til at være udstyr på bådene undervejs, der går i stykker og der kan være perioder hvor der skal repareres noget på båden før man kan komme videre. Reparationer og vedligeholdelse er noget af det som styrker fællesskab og medejerskabsfølelsen allermest og langt de fleste gaster synes det har været noget af det mest givende i forbindelse med deres eventyr. Det er langturssejlads og det skal man være afklaret med.

Man bliver konfronteret med sider af sig selv, som kan være en øjenåbner for, at man har nogle personlige sider at arbejde med fremadrettet.  Det kan også være hårdt og angstprovokerende, men en gave i forhold til at udvikle sig personligt, så man bliver en bedre og mere glad udgave af sig selv fremover.
De fleste af vores gaster finder også ressourcer i udfordrende situationer, som de måske ikke var klar over, at de havde og det styrker både fællesskabet og gastens eget selvværd og det er en af de absolut største glæder ved at skabe rammerne for eventyr.

Helhedsoplevelsen består udover selve opholdet ombord af følgende vigtige dele: Informationsmødet, KICK OFF mødet og søsikkerhedskurset (til og med 2022).

Fra 2023 er det obligatorisk for gaster som skal til Asien at deltage i workshoppen "Gast, kystnær sejlads" gennem mOcean. Gaster som skal til Fransk Polynesien skal deltage i workshoppen "Gast oceansejlads". gennem mOcean.
 
Informationsmødet:
Her møder du os personligt for første gang. Det er også her du kan møde andre interesserede og måske kommende rejsefæller. Informationsmødet er todelt. Del 1 omhandler gennerelle informationer og betragtninger om det at være gast ombord på en båd. Hvad forventes der af en gast? Hvad kan du forvente, hvordan sikrer man sig en god gruppedynamik ombord. Vi fortæller ligeledes om udviklingen inden for langturssejlads og hvilke typer projekter som det er muligt at komme afsted med som gast og hvad man skal være opmærksom på som gast?
Denne del varer ca. 75-90 min.

Del 2 handler om vores projekter og værdier. Vi vil ligeledes fortælle om livet om bord, hvad man kan, hvad vi har af aktiviteter samt lidt om bådene, ruter, ledige pladser samt et hav af andre nyttige informationer.
Denne del varer ca. 30-45 min.
 
Det er vigtigt at du har læst vores hjemmeside grundigt igennem inden informationsmødet - der er en masse informationer, som er essentielle for at forstå hvad langturssejlads er og ikke er. Informationsmødet varer ca. 2 timer og vi har både online og fysiske informationsmøder. Fysiske informationsmøder afholdes i Valby og online informationsmøder holdes via Zoom.
 
Gaster som skal afsted i 2022:
Søsikkerhedskursus:

Du deltager i et søsikkerhedskursus hvor du får en grundig gennemgang af hvad man skal være opmærksom på når man er ombord på en båd, hvad der kan gå galt, hvordan man forebygger skader/ulykker samt hvordan man håndterer evt. traumatiske situationer mens de står på samt hvordan man håndterer det efterfølgende. Søsikkerhedskurset er et 6 timers kursus og gennemføres i samarbejde med mOcean.dk.


KICK OFF mødet:

På KICK OFF mødet vi uddyber nogle af de udfordringer, som kan opstå ombord. Vi gennemgår hvordan du bedst muligt forbereder dig på dit kommende eventyr og så er det her du kan få svar på de spørgsmål du evt. måtte have.
KICK OFF mødet varer ca. 2 timer og gennemføres online.

Gaster som skal afsted i 2023:

Skal du være gast hos Fællesskab På Vand eller hos andre langtursprojekter så er det vigtigt for alle parter at du er klar over hvad det er du er på vej ud i. Vi har gennem årene gjort os rigtigt mange erfaringer om hvordan man sikrer sig at alle parter får en god oplevelse og de erfaringer er samlet i to workshops som gennemføres i samarbejde med mOcean.
De to workshops er skræddersyet til gaster som skal påmønstre en båd som enten opholder sig i områder med kystnær sejlads eller som har oceansejladser på deres togter og der er ret stor forskel på hvad du kan blive udsat for og det er vigtigt at du er både bevidst om samt forberedt på det. 


Workshop "Gast, kystnær sejlads": 
På denne workshop får du viden og færdigheder så du er rustet til at påmønstre en båd som sejler i kystnære områder ude i verden. Workshoppen gennemføres i Valby på lørdage fra 08.00 - 17.00.  Yderligere information samt tilmelding sker via mOcean.

 

Workshops "Gast oceansejlads":
På denne workshop får du viden og færdigheder så du er rustet til at påmønstre en båd hvor oceansejladser er en del af togtet. Workshoppen gennemføres i Valby i en weekend (lørdag og søndag fra 08.00 - 17.00).  Yderligere information samt tilmelding sker via mOcean

Der udstedes beviser i forbindelse med afslutning af de to workshops.


Evalueringsmøde:
Evalueringsmøder gennemføres ombord inden der afmønstres og det er vigtigt at får italesat de generelle oplevelser, glæder og udfordringer der har været undervejs. Har man forslag til forbedringer eller ros til hele processen man har været igennem så er det også her at man kommer med de input. Når man forlader båden så er alt italesat og alt afregnet.​