HELHEDSOPLEVELSEN

At rejse på langtur er et eventyr, en helhedsoplevelse. Det er vigtigt, at man som gast sætter sig ind i hvad det omfatter og at man er indstillet på at eventyret og helhedsoplevelsen også omfatter sure pligter, trælse dage og at man indimellem skal grave dybt efter overskud.
Et eventyr - helhedsoplevelsen - er en kontrastfuld oplevelse, hvor personlig udvikling og fællesskabet er i højsædet. Det er afgørende at gaster ikke opfatter det at være gast, som et produkt eller en pakkerejse man har købt. Det er et unikt fællesskab, man aktivt tager del i.
 
Helhedsoplevelsen er en blanding af helt fantastiske natur og kultur oplevelser, glæder og udfordringer ved at bidrage/indgå i et langtursprojekt, med fokus på fællesskabet. Man må acceptere at fællesskabet både kan være en begrænsning på nogle områder, såvel som det mest givende ved hele oplevelsen. Man kommer formentlig også til at blive træt af nogle af de andre i fællesskabet, det er helt naturligt. 
 
Der kommer til at være udstyr på bådene undervejs, der går i stykker og der kan være perioder hvor der skal repareres noget på båden før man kan komme videre. Reparationer og vedligeholdelse er noget af det som styrker fællesskab og medejerskabsfølelsen allermest og langt de fleste gaster synes det har været noget af det mest givende i forbindelse med deres eventyr. Det er langturssejlads og det skal man være afklaret med er en del af helhedsoplevelsen.

Man bliver konfronteret med sider af sig selv, som kan være en øjenåbner for, at man har nogle personlige sider at arbejde med fremadrettet. 
De fleste af vores gaster finder også ressourcer i udfordrende situationer, som de måske ikke var klar over, at de havde og det styrker både fællesskabet og gastens eget selvværd og det er en af de absolut største glæder ved at skabe rammerne for eventyr.

Helhedsoplevelsen består udover selve opholdet ombord af følgende vigtige dele: Informationsmødet og Kick Off mødet som begge foregår inden selve opholdet på båden. Fysisk tilstedeværelse til både et Informationsmøde og et kickoff møde er obligatoriske for alle som ønsker at sejle ombord på bådene.
 
Informationsmødet
Her møder du os personligt for første gang. Det er også her du kan møde andre interesserede og måske kommende rejsefæller. Informationsmødet er todelt. Del 1 omhandler gennerelle informationer og betragtninger om det at være gast ombord på en båd. Hvad forventes der af en gast? Hvad kan du forvente, hvordan sikrer man sig en god gruppedynamik ombord. Vi fortæller ligeledes om udviklingen inden for langturssejlads og hvilke typer projekter som det er muligt at komme afsted med som gast og hvad man skal være opmærksom på som gast? Denne del varer ca. 60 min.

Del 2 handler om vores projekter og værdier. Vi vil ligeledes fortælle om livet om bord, hvad man kan, hvad vi har af aktiviteter samt lidt om bådene, ruter, ledige pladser samt et hav af andre nyttige informationer. Denne del varer ca. 60 min.
 
Det er vigtigt at du har læst vores hjemmeside grundigt igennem inden informationsmødet - der er en masse informationer, som er essentielle for at forstå hvad det er, langturssejlads er og ikke er.
Informationsmødet varer ca. 2 timer og gennemføres hver anden mandag fra 18-20. Der er normalt mellem 15-25 personer til vores informationsmøder. Vi holder primært informationsmøder I Valby, men tager turen til Århus et par gange om året også.
 
Kick Off mødet
Når du har fået en plads på en af bådene, er det obligatorisk at du deltager til et Kick Off møde hvor vi uddyber nogle af de udfordringer, som kan opstå ombord. Det sker både via samtale samt gennem gruppeopgaver og fremlæggelser for resten af deltagerne. Planlæg at deltage i kickoff så tidligt i forløbet og gerne det første som passer dig efter du har fået en plads på en af bådene. 

På Kick Off mødet vil du møde andre kommende gaster, som skal med på bådene, måske samme båd og togt, som dig selv. Kickoff mødet varer ca. 3 timer og foregår oftest på en hverdag fra 13-16 i København, så hav det med i planlægningen. Der er normalt mellem 20-40 personer til vores kickoff møder.
 
Evalueringsmødet
Kun aktuelt for gaster på ORBIT, ATLAS og SIRIUS som har fået en plads på båden  før 1. december 2021. Der afholdes som aftalt evalueringsmøder efter hjemkomst til Danmark. Mødet ligger 2-4 uger efter togtet er afsluttet og det er obligatorisk at deltage. Hvis du ikke dukker op, så går dit depositum til WeCare aktiviteter, uanset hvad grunden til det manglende fremmøde end måtte være.

 

Gaster som har fået plads efter 1. december 2021 er velkommen til at deltage i evalueringsmøder, men det er ikke et krav. 

Evalueringsmøder gennemføres fremover ombord på ALLE bådene inden der afmønstres og der opkræves derfor ikke depositum længere.