ØKONOMI

At rejse på langtur er hverken en charterferie eller en pakkerejse. Det er et fællesskab som deler udgifterne forbundet med drift af båd og udstyr. Man bidrager med sin del ved at betale "køjepenge" 

Det er vigtigt at du ikke laver et stramt budget, hvis du skal afsted. Dit budget skal kunne bære evt. ændringer i på/afmønstringssteder, evt. sejladsændringer samt udgifter forbundet dermed. Det er dog sjældent at på/afmønstringssteder ændres. Derudover kommer der altid uforudsete udgifter når man rejser på eventyr.

 

Vi har valgt at ensrette processer, procedurer og økonomiske rammer for at komme med bådene på eventyr. Formålet er at gøre det mere simpelt og overskueligt for alle, både gaster, fast besætning og os herhjemme. Det betyder at vi allerede har implementeret nye processer, procedurer og økonomiske rammer for nye tilmeldinger. For allerede tilmeldte eller igangværende tilmeldinger gælder de aftaler, som allerede er indgået, men der vil være enkelte justeringer i forhold til procedurer og processer.

Køjepenge:

Køjepenge dækker fremover brug af alt udstyr på bådene. Det betyder bla. at fundyk i forbindelse med dykning er inklusiv i køjeprisen og det er i den grad godt nyt for dykkere, som kan dykke alle de dyk de vil under opholdet. Det samme gælder brug af andet udstyr på bådene, hvilket blandt andet er kajakker, SUP boards, fiskeudstyr og hvad der ellers måtte være af udstyr/legetøj på bådene. Du kan læse under aktiviteter hvilket udstyr der er på de forskellige både.

Køjeprisen pr. kalenderdag er følgende:

 • ATLAS: 500 kr.

 • ORBIT: 400 kr.

 • LUNA: 400 kr.

 • ANACONDA: 350 kr. 

 • WOW: 350 kr.

 • SIRIUS: 300 kr.

Køjeprisen skal ganges med antallet af dage på et givent togt. Køjepenge anvendes til drift af båd og udstyr og er blandt andet med til at dække omkostninger til reparationer, vedligeholdelse, sikkerhed, indkøb af nyt materiel etc. ​​

WeCare bidrag: 

WeCare bidrag er på 500 kr. pr. gast. Det bruges til at støtte op om lokale projekter eller til selv at gennemføre projekter til gavn for de lokale, naturen og/eller miljøet. Ved afbud eller manglende fremmøde på påmønstringsdagen tilbagebetales We Care bidrag ikke.

Generelt:

 • Du er først sikret en plads på båden, når første rate (50%) af køjepengene, WeCare bidrag er registreret på henholdsvis bådens konto og WeCare kontoen samt du er tilmeldt et søsikkerhedskursus hos mOcean.

 • Hvis du, som gast melder fra på et togt, refunderes køjepenge (minus 3.000 kr. i administrationsgebyr) kun, såfremt det lykkes at finde en ny egnet gast til det pågældende togt (vi har aldrig været ude for ikke at få afsat en plads, men det kan tage tid og vi skal helst have minimum en måned til det).

 • Resterende køjepenge (50%) skal være registreret på bådens konto senest 3 måneder før påmønstring.

 • Hvis du, som gast, bliver forhindret i at møde op på påmønstringsdagen, så returneres køjepenge ikke. Det er udelukkende en sag mellem gast og forsikringsselskab.

 • Hvis du som gast vælger at afmønstre før tid, tilbagebetales køjepenge kun, såfremt det lykkes at finde en anden egnet gast i den resterende periode (sjældent det kan lade sig gøre når et togt er startet).

 • Hvis kaptajnen beder en gast om at afmønstre før tid, tilbagebetales køjepenge fra den dag, du afmønstrer, til togtet slutter.

Dykkeruddannelse:
Ønsker du at gennemføre dykkeruddannelse ombord på båden, så kan du læse om det her:

Fællesudgifter:
Omfatter bla. mad, vand, brændstof, havnepenge, evt. afgifter eller tilladelser der måtte være påbudt i et givent område. Denne udgift er altså variabel og afhænger af det område man sejler i. Generelt set er Asien billigere end resten af de områder bådene sejler i. 
Vores erfaring siger at niveauet som regel ligger mellem 50-100 kr. pr. person pr. dag. Der skiftes til at lægge ud for fællesudgifter og økonomiministeren fører regnskab og der afregnes internt inden man afmønstrer båden.

 

Individuelle behov som spiritus, øl, slik, sodavand og lignende købes for egen regning. 

Generelt:

Projektet kan ikke økonomisk stilles til ansvar for evt. ændringer af på/afmønstringssteder, ændrede sejladsplaner eller togter som ikke kan gennemføres pga. krigshandlinger, naturkatastrofer, pandemier, pludselig opståede restriktioner og lignende. Det vil bla. sige at hvis coronarestriktioner ude i verden betyder at du ikke kan komme ned til båden, så returneres dine køjepenge ikke.