top of page

CO2 AFTRYK

Vi lever i en verden hvor det efterhånden står klart, at vi har drevet og fortsat driver rovdrift på naturen. Det har blandt andet resulteret i at CO2-niveauet i atmosfæren er alarmerende højt hvilket reelt truer planetens eksistens. 

En af de store syndere er transportområdet, hvor især flytrafikken belaster med sin høje CO2-udledning.
Kloge hjerner arbejder på at udtænke nye teknologier der kan mindske eller helt eliminere denne udledning. Men det tager tid. Desværre er der på oversøiske strækninger ringe muligheder for at komme afsted uden at sætte sig på en flyvemaskine og derfor vil det være stort set umuligt ikke, at skulle flyve når man skal til eller fra bådene. Men heldigvis findes der råd for dette. 

 

Træer optager CO2. Det vil sige at man rent faktisk kan neutralisere sin udledning ved hjælp af skov. Ny skov eller eksisterende skov. Man kan plante nye træer, eller man kan støtte bevarelse af den dyrbare regnskov som bliver fældet hver eneste dag. Hvert 3. sekund bliver der fældet hvad der svarer til en fodboldbane af regnskov. 

 

Planter man nye træer vil der være en periode før træet vokser sig stort indtil det når sit fulde potentiale. Bevarelse af regnskov derimod har flere fordele. Ud over allerede at være fuldt udvokset og derfor kunne optage mere CO2, så sikrer man sig også i mod den metan-gas som frigives ved fældning. Metan-gassen er over 25 gange mere potent end CO2 og derfor enormt skadelig. Der er altså nærmest en dobbelteffekt ved at bevare kontra at plante. Samtidigt bidrager man også til at redde de mange dyrearter der lever i regnskoven og som bliver hjemløse eller dør når skoven fældes.  

 

Regnskov fældes ofte til fordel for plantning af fx sojabønner til svinefoder eller palmeolie, som bruges i en lang række fødevarer. Hvis du vil læse mere om regnskoven kan det gøres her hos Verdens Skove

Skal du ud som gast på ORBIT, ATLAS eller SIRIUS har det de sidste to år været obligatorisk at CO2 neutralisere sine flyvninger via støtte til regnskovsbevarelse eller plantning af nye træer, men lige nu er vi ved at finde en ny samarbejdspartner idet vi synes den  gamle var blevet for dyr. Vi forventer at have en ny samarbejdspartner på plads 1. januar 2022.

For at give en indikation af det økonomiske aspekt, så forventer vi at en tur fra Danmark til Fransk Polynesien tur/retur prismæssigt svarer til ca. 3-400 kr. i CO2 neutralisering. 

Vi tror på at vi med dette initiativ kan gøre en positiv forskel i det store CO2 regnskab. mOcean eller bådene har ikke nogen økonomisk gevinst ved gasters CO2 neutralisering.

bottom of page